Đây là chính sách bảo mật của trang web https://saly.tv. Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận, địa chỉ IP và chuỗi thông tin đại diện người dùng trình duyệt để giúp phát hiện thư rác. Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để kiểm tra xem bạn có sử dụng nó hay không. Sau khi bình luận của bạn được phê duyệt, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận của bạn.

Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Nếu bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookies. Những cookie này cho sự tiện lợi của bạn để bạn không phải điền thông tin của mình lại khi bạn để lại một bình luận khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Khi bạn ghé thăm trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định liệu trình duyệt của bạn có chấp nhận cookies hay không. Cookie này không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập sẽ tồn tại trong hai ngày, và cookie lựa chọn màn hình sẽ tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm bất kỳ dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản là chỉ số ID bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau một ngày.

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.) từ các trang web khác. Nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động hoàn toàn giống như khi khách truy cập trang web đó. Những trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookies, nhúng các công cụ theo dõi của bên thứ ba và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và dữ liệu siêu dữ liệu của nó sẽ được lưu giữ vĩnh viễn. Điều này giúp chúng tôi nhận ra và phê duyệt các bình luận tiếp theo tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt. Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào (ngoại trừ tên người dùng). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp xuất khẩu của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi bắt buộc phải giữ để đáp ứng các mục đích quản lý, pháp lý hoặc bảo mật.

Bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.

Trên đây là các điểm quan trọng về chính sách bảo mật của trang web https://saly.tv.

Đăng Ký Nhận Ưu Đãi

ĐĂNG KÍ NGAY HÔM NAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN